1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.Weltrade.com

2. คลิ๊ก เปิดบัญชี

3. กรอกข้อมูลทั่วไป เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และคลิ๊กเครื่องหมายบวก กรอกรหัสพันธมิตร 26071

4. เอารหัสจากอีเมล์ มากรอกยืนยันบัญชี

5. อีเมล์ที่โบรกเกอร์ส่งรหัสยืนยันให้ ชื่อ “ยืนยันบัญชีอีเมลย์” ตามภาพ

6. รหัสจะเป็นชุดตัวเลข

7. สมัครบัญชีกับ Weltrade เสร็จสมบูรณ์ เข้าสู่บัญชี ต่อไปเราจะเปิดบัญชี Zulutrade กัน

8. เลือกบัญชี Zulutrade และกรอกข้อมูล ตามภาพครับ

9. กดเห็นด้วย หรือยอมรับ